Geloven gaat verder – vreugdevol Christen zijn

Annelien Boone, sinds 2014 directeur IJD voor jongerenpastoraal in Vlaanderen, ontmoette in maart 2018 tijdens de presynode ter voorbereiding van de bisschoppensynode in oktober 2018
over Jongeren, geloof en onderscheiding van de eigen roeping paus Franciscus en voerde er het woord. Op donderdag 28 april sloot ze in Huize Astrid (Gentstraat) de 19 de reeks  geloofsgetuigenissen van GELOVEN GAAT VERDER-GETUIGENISSEN VAN MENSEN af. Het thema van haar getuigenis luidde: VREUGDEVOL CHRISTEN ZIJN ANNO 2019.

Bemind zijn
Meteen beklemtoonde Annelien dat die vreugde gelegen is in het besef van bemind zijn. Het is dat besef dat, als een aan te reiken gegeven, voorop dient te staan in de jongerenpastoraal en eigenlijk in ieder pastoraal contact. Maar hoe doe je dat nu? En hoe doe je dat bij jongeren? Annelien somde acht ankerpunten op, die meteen een bedenking en een vraag meebrengen. De bedenking is dat wat voor jongerenpastoraal geldt, ook voor iedere vorm van pastoraal geldt. De vraag reserveren we voor het einde van dit verslag van een boeiende avond die dus tot nadenken stemde. Annelien benadrukte dat deze ankerpunten ook kunnen dienen om haar geloofsweg te schetsen. Oaseplaatsen met een authentiek brongeluid.

Er is nood aan 1) oaseplaatsen, gemeenschappen waar men welkom is, waar men zich echt bemind weet en waar men vrijuit het geloof kan beleven en uiten.
Daar kan men ook 2) tochtgenoten ontmoeten met wie men samen op weg gaat. Misschien ook wel tochtgenoot-gidsen die een beetje een te volgen pad kunnen aanwijzen. Bij dit op weg gaan hoort zeker ook 3) zich inzetten en verantwoordelijkheid nemen. Voor dat laatste moeten kansen geboden worden, voor het eerste is er misschien ook wel nood aan het aanreiken van of wijzen op mogelijkheden tot inzet en engagement. In de oaseplaatsen en bij tochtgenoten ontmoeten jongeren best een 4) authentieke kerk. Voor haar is dat een kerk die onthalend en vreugdevol is en waar men christenen ontmoet die bewust gekozen hebben voor hun gelovig leven. Annelien vond zo’n oaseplaats in Taizé en in de abdij van Orval. In zo’n plek mag er niet zoiets bestaan als kwaadsprekerij. Paus Franciscus vindt dat een vorm van terrorisme. Annelien ziet in de paus een echt authentiek christen.

Geroepen zijn
Van groot belang is ook het besef laten groeien dat ieder christen 5) geroepen is. Daartoe is het noodzakelijk dat jongeren en christenen leren deelnemen aan 6) waardevolle initiatieven die op hun
beurt weer kunnen functioneren als oaseplaats en ontmoetingspunt. Uiteraard zal ieder wel het geloof op een eigen wijze gestalte geven en beleven, zo dat men het wel eens zou kunnen hebben
over 7) ‘mijn geloof’, dat wacht op erkenning. Tenslotte kan men uit de leefwereld van jongeren de 8) digitalisering niet wegdenken. In de jongerenpastoraal ook niet.

Wie?
Dit klaar en verrijkend getuigenis en boeiende uiteenzetting riep dus een vraag op: wie doet het?

(priester Dirk voor GGV)

DATA GELOVEN GAAT VERDER 2020!!!
20 februari, 19 maart, 23 april.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail