Deze week in Kerk& Leven

Wat onder ‘gezin ‘verstaan wordt heeft zeker ook te maken met de cultuur en de maatschappij waarin we opgroeien.O.a in de Afrikaanse landen wordt onder gezin verstaan wat wij als de uitgebreidere familie beschouwen. Misschien kunnen we het zo stellen: een gezin is een plek waar een kind zich ‘thuis’ voelt. Waar het niet alleen voldoende materiële zorg krijgt maar warmte en liefde, een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaart, erkenning en bevestiging krijgt, waar er structuur en duidelijkheid wordt aangeboden. En plek waar het kind mag boos en verdrietig, uitbundig en blij zijn zonder zich te moeten schamen.Een plek van waaruit het de mogelijkheden krijgt om zo goed mogelijk de  eigen weg te zoeken, waar er mensen zijn waarop het kan vertrouwen, die een houvast bieden in  het leven én die het kind, hoe jong of oud ook opvangen als het  letterlijk en figuurlijk valt.

 

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail