Tochtmoment en ingroeiviering Eerste Communie OLV Hemelvaart

‘Tijd maken voor God’
In de namiddag mochten we de eerste communicanten en hun ouders verwelkomen voor een meditatief moment in de kerk. Op een kussentje in een kring met kaarsjes werd aan hen
gevraagd om het even stil te maken en in die stilte God van heel dichtbij te mogen ervaren. Met de oogjes dicht lukte dit wonderwel, een enkel kuchje daargelaten. We moesten dit maar
eens meer doen, thuis, tijd maken voor God! Tijd ook voor een babbel met God, over de dingen die ons bezighouden. Dankbaar voor de mooie dingetjes in ons leven, voor onze vrienden en familie, maar ook eens een sorry laten horen voor wat fout loopt. Ouder en kind kregen vervolgens een foto en verspreid over de kerk mochten ze zich hier even over bezinnen. Wat wilde de man, vrouw, die jongen, dat meisje op de foto hen vertellen? Zagen zij op de foto iets wat hen verdrietig maakte of straalde de foto dankbaarheid uit? Welk gevoel riep de foto op? De woorden die bij de kinderen opkwamen, werden neergeschreven en zouden we even later gebruiken in de viering. Tot slot van dit uurtje samenzijn werden de jongens en meisjes, per twee met de voeten aan elkaar gebonden, op pad gestuurd om de  woorden van het ‘Onze Vader’ rond de kerk te gaan zoeken. Samenwerken om dit ‘verbindende’ gebed dat Jezus ons leerde opnieuw samen te stellen. Koek en drankje waren de beloning voor dit harde werk.

‘Laat de kinderen tot Mij komen’ was het thema en intredelied in de viering die hierop volgde. Wim riep de kinderen één voor één naar voren. Hun kaarsje kreeg een plaats bij Jezus. ‘Dank je wel dat je met ons mee wilt gaan’, klonk het uit de monden van de mensen. In het evangelie hoorden we hoe Jezus een rondedansje maakte met de kinderen en hen zegende. Een bijzonder moment was het toen, in hun midden, leeftijdsgenootje Marilou gedoopt en opgenomen werd in de grote vriendenkring van Jezus. De foto’s die we eerder hadden gebruikt, werden geprojecteerd tijdens de schuld- en voorbeden voorzien van het commentaar uit de kindermonden. Als één grote vriendenkring mochten we samen rond de tafel van de Heer meebidden en meezingen. Een mooie PowerPointpresentatie ondersteunde de aanwezigen hierbij. ‘Gaudeamus hodie’ zong het koortje Weerklank tot slot. ‘Wees blij vandaag, om zoveel mooie dingen die ons gegeven zijn’! Dank aan allen die van deze namiddag weer een mooi moment maakten.
J.V.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail