Eerste zondag van de advent

Iedereen solidair

De Bijbellezingen tijdens de advent brengen ons het visioen van Jesaja over de Nieuwe Wereld van gerechtigheid en vrede, van ommekeer ook. “Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.” Maar de realiteit van elke dag toont ons dat een vredevolle wereld nog zo ver weg is. Kan Gods belofte aan zijn volk waar worden? Dat kan pas als wij ons ertoe engageren. In Gods Rijk gaat het over radicale solidariteit. Werk maken van een warme solidaire wereld is meer dan een oproep, het is een uitdaging voor ons, christenen, om net ‘iets’ meer te doen dan wat als ‘normaal’ beschouwd wordt. Zo gaan we de advent in… met een belofte en een uitdaging. Laat ons waakzaam zijn om het goede te doen en rechtvaardigheid te stichten.

Welzijnszorg bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is een halve eeuw samen met veel mensen armoede helpen uitsluiten. Solidariteit was steeds de rode draad. Onder de slogan ‘Samen solidair tegen armoede’ voert ze een campagne die niemand onberoerd laat. Vier zondagen lang staat een affiche centraal en laat ze de roep naar solidariteit klinken. ‘Iedereen solidair’ is de eerste oproep in deze adventstijd. Maar zelfs in dit feestjaar klinkt er protest. We moeten – misschien meer dan ooit – wakker blijven en oog hebben voor de mensen in de marge. Welzijnszorg roept op tot solidariteit, de weg naar een wereld waar iedereen meetelt. Laat ons onrustig worden en de oproep voelen.

De feestverlichting hangt al boven de boulevards,
Kerstmis komt eraan.
De donkerste dagen…

Maar niet voor ons,
licht komt voor kleinen en groten
voor arm en rijk.

Danken wil ik.
jij ongekende en naamloze mens
die recht blijft staan in je armoede,
het is onze armoede.

Jij, kind, vandaag weer zonder ontbijt naar school
maar blijvend hopend op die dag dat ook jij
onbezorgd, met pretlichtjes in de ogen
met alle kinderen spelen en leren kan.

Dank, jij vrouw met de berg van schulden
en een troosteloos leven
altijd tobben, altijd tekort,
dank om ons te leren wat hoop en trouw is.
Die trouw aan de goddelijke droom:
waardig leven voor elke mens,
voor alles wat leeft.

Vandaag begint de dag van bevrijding…
Niet morgen! Vandaag begint het.
Echt, je bent niet alleen,
we zijn met velen
de zoekers en tobbers
die de handen in elkaar slaan
om de groeiende armoede
in ons rijke landje te bestrijden.
(Johnny De Mot)