Scheppingsperiode en Scheppingszondag

De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Voor wie leeft vanuit een christelijke inspiratie is dit een creatieve tijd, een ‘tijd voor Schepping’ waarin we onze roeping als medescheppers ernstig nemen. Het bijbels scheppingsverhaal krijgt opnieuw zijn betekenis als toekomstvisioen, als een te realiseren project. De klimaatverandering verschijnt als een immense opdracht om van onze zieke, mishandelde en gekneusde aarde opnieuw Gods vruchtbare en gastvrije thuis te maken, waar leven is voor al wat leeft. Het gaat hierbij niet alleen om technische oplossingen, maar om ‘integrale ecologie’, met aandacht voor  gemeenschapsopbouw en voor sociale rechtvaardigheid, hier en in het Zuiden. Laten we samen aan de slag gaan en deze ‘integrale ecologie’ en de ecologische bekering’ waarmaken en een geloofwaardige bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, duurzame en klimaatveilige toekomst.
Onderstaand gebed van Frans Cromphaut zet ons alvast op weg…

Gij die zon en schaduw geeft,
leer ons, God,
onze dagen naar waarde te schatten,
het licht te zien van de morgen
waarin alles nieuw is
en het licht van de avond
waarin alles tot rust komt.

Gij die ons overvloedig geeft
de vruchten van de grond,
maak ons dankbaar voor de aarde
die ons draagt en voedt.

Leer ons opnieuw de wijsheid van de aarde:
de kruiden en hun verborgen krachten,
de bloemen en hun taal,
de dieren, groot en klein:
zij doen het werk waarvoor zij gemaakt zijn.

Behoed ons voor het onverstand
dat schade toebrengt aan uw schepping,
en leer ons dat alles
zijn plaats heeft en zijn rol vervult,
en dat ook het nietigste
onvervangbaar is.

God, die ons laat oogsten
wat wij gezaaid hebben,
geef ons vertrouwen in de goede afloop
van wat wij met liefde begonnen zijn.
Amen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail