30 jaar kinderrechtenverdrag

“Aan deze rechten raak je niet!”

Omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, omdat ze niet het recht hebben om hun stem uit te brengen, noch politieke of economische invloed hebben, omdat een gezonde ontwikkeling van alle kinderen cruciaal is voor de toekomst van de hele maatschappij, werd in 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld.

Dertig jaar geleden, op 20 november 1989, gingen wereldleiders een historische verbintenis aan met de kinderen van de wereld, door de Verklaring voor de Rechten van het kind – een oproep uit 1959 aan alle landen ter wereld om aandacht te hebben voor de rechten van minderjarigen – goed te keuren in de vergadering van de Verenigde Naties. Daarom is het op 20 november ‘internationale kinderrechtendag’.

Het is een internationale overeenkomst die de specifieke rechten voor kinderen jonger dan 18 jaar erkent. Het verdrag, dat werd ondertekend door 196 landen en daarmee het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag is, erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen, is juridisch bindend, en heeft het leven van kinderen over de hele wereld helpen veranderen. Alle landen die het verdrag onderschreven  hebben, beloven erop toe te zien dat kinderrechten in hun land echt toegepast worden en aanvaarden zich te onderwerpen aan de controle van het Comité voor de Rechten van het Kind. Opmerkelijk: de VS hebben als enige VN-lid het verdrag nog altijd niet bekrachtigd!

In België kreeg dit kinderrechtenverdrag begin 1992 kracht van wet. Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat, opgericht in 1997, heeft als opdracht deze rechten bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid hieromtrent. Het kinderrechtenverdrag telt 54 artikelen, waarvan 41 de eigenlijke rechten voor de kinderen zelf zijn.

Kinderrechtenprijs

In 2018 reikte het Kinderrechtencommissariaat en zijn Franstalige tegenhanger, samen met Plan International België voor de tweede maal een ‘kinderrechtenprijs’ uit aan organisaties die elke dag een belangrijk verschil maken in het leven van kinderen en jongeren en voor wie het Kinderrechtenverdrag een belangrijke leidraad is in de dagelijkse werking. Ook Jeugdhulp Don Bosco vzw – De Takel was toen kandidaat voor de prijs. Twaalf kinderrechten waren de basis van een kunstig project in de tuin van het dagcentrum. In samenwerking met de Kunstacademie aan Zee werden kinderen en ouders aan het denken en aan het werk gezet en kregen deze rechten vorm op de tuinmuur.

Kristine, coördinator van De Takel, verwoordt het als volgt: “Het nastreven van de kinderrechten dragen we hoog in het vaandel en we hechten veel belang aan participatie van onze jongeren. In onze missie schrijven we het volgende: “Onze missie is kwetsbare jongeren en hun omgeving te ondersteunen en te versterken om hen meer weerbaar te maken en meer kansen te geven. Iedereen heeft recht op een levenskwaliteit zoals die wordt beschreven in de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Rechten van het Kind. Wij laten ons inspireren door de boodschap en het bewogen handelen van Don Bosco en de christelijke waarden.” Deze missie dragen we uit in onze werkopdracht en onze omgang met jongeren in zijn totaliteit. We hebben een traditie rond het kenbaar maken van de kinderrechten wat we veruitwendigen op onze tuinmuur. In dialoog met de jongeren willen we zeker verder op zoek gaan hoe we nog meer jongeren kunnen betrekken bij ons concept om andere jongeren op de hoogte te brengen van de kinderrechten. In opvolging van het samenwerkingsproject met de Kunstacademie, waarbij we de kinderrechten in beeld lieten zetten op onze tuinmuur, willen we de rechten verder vorm geven in de opbouw van onze projecten.

Drie jongerenambassadeurs stelden zichzelf vervolgens voor met een filmpje, vertelden over het initiatief en waren, samen met heel wat andere jongeren, te gast in het Vlaams Parlement om het project voor te stellen. De prijs hielden ze er niet aan over, maar wel een onvergetelijke ervaring én de muur waarop de twaalf kinderrechten vereeuwigd werden! De filmpjes met de jongerenambassadeurs vind je hieronder.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail