Blij dat JIJ er bent !

Als christenen elkaar ontmoeten…

Dit werkjaar gaan we, ook in onze federatie, aan de slag met een nieuw accent in de grondtoon ‘Vreugdevol gestemd’. De slogan ‘Blij dat jij er bent’ dekt vele ladingen en is een dankbaar gegeven om mee aan de slag te gaan. Zo kunnen we het thema benaderen vanuit drie invalshoeken die we graag even toelichten.

Binnen onze eigen kring
Blij dat jij er bent, vrijwilliger in de parochie, in de werkgroep, in het team, in de (jeugd)vereniging,… We hebben mensen als jou nodig. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen, voor zieken, voor minderbedeelden, voor jongeren, voor elkaar. Vinden we nog zulke mensen vandaag? En laten we ook voldoende merken hoe blij we met hen zijn? Met de nieuwe pastorale eenheid in zicht moeten we ook met elkaar gaan samenwerken. Dit kan voor sommigen een opgave zijn, maar ook een verrijking op tal van vlakken. Blij dat jij anders bent! We willen je leren kennen en waarderen.

Een gastvrije gemeenschap
Blij dat jij er bent, jij die deel uitmaakt van onze (geloofs)gemeenschap, jij die sporadisch met ons meeviert, jij die toevallige passant bent of jij die bij ons aanklopt (voor een doopsel, een huwelijk, een eerste communie of vormsel). Laten we voldoende merken dat je welkom bent in onze gemeenschap? Blij dat we je mogen ontmoeten. Maar ook jij, nieuwkomer, bent welkom. Blij dat jij anders bent!

Blij dat God er is
Blij dat Jij er bent, God, jij die ons roept en draagt. Blij dat je God een plek wil geven in je (geloofs)leven. Blij dat je echt tijd wil maken om God te danken, je vreugde te tonen omdat Hij er is. Blij dat je God wil ontmoeten. Hij is de bron van ons leven, van alle vreugde, de reden van ons liturgisch samenkomen en vieren. God toelaten in je leven is geen vanzelfsprekendheid. Blij dat jij anders bent!

Ontmoeting in Mariakerke
In onze federatie, straks pastorale eenheid, zijn er voldoende momenten om elkaar te ontmoeten en te tonen dat we blij zijn dat de a(A)nder er is. In de wekelijkse vieringen, de initiatieven rond contemplatie, meditatie en Bijbelse spiritualiteit, maar evenzeer in onze verenigingen als OKRA, Samana, Femma, KWB. Ook in het bruisende koorleven en in de verschillende werkgroepen mogen we tonen dat we blij zijn met ieders aanwezigheid. In de drie komende ontmoetingsavonden krijgt de grondtoon een plaats en belichten we de drie invalshoeken. Zo worden we gastvrij ontvangen door zuster Trees bij de Clarissen, laten we een nieuwkomer aan het woord en geven we verschillende vrijwilligers uit de federatie een forum.

Ontmoeting tussen Maria en Elisabeth
De grondtoon laat zich bijbels inspireren vanuit de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth (Lc 1, 36-56). De evangelietekst toont ons de kracht van een echte ontmoeting, de gastvrijheid naar anderen en het tijd maken voor God. Twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar, hoopvol en toekomstgericht kijken ze uit naar hun kind. Zij staan aan het begin van een andere manier van leven: elke mens, hoe klein of kwetsbaar ook, telt en is waardevol als we kijken met de ogen van God. Vervuld van vreugde om het nieuwe leven komen ze bewogen in beweging. Eerst naar elkaar toe en in hun ontmoeting welt een loflied op. God zegt aan ons: Blij dat je er bent! En wij mogen dit terugzeggen aan God in dankbare tonen. Het stemt ons dankbaar en vreugdevol.

Blij dat JIJ er bent!
wordt het thema van de vieringen in onze federatie in het weekend van 14 en 15 september. We lanceren er ook de oproep om je bedenkingen, je gedachten rond dit thema op papier te zetten en ons terug te bezorgen. Waar en hoe voelde je je welkom (in onze federatie)? Hoe ervaar je dat mensen blij zijn met je aanwezigheid of je engagement? Hoe laat je zelf blijken dat iemand welkom is, dat iemand er mag zijn? Wat betekent tijd maken voor God in mijn leven? Hoe kunnen we vandaag een gastvrije Kerk zijn?

(Johan)

Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om elkaar te groeten en te laten weten:
Jij, jij mag er zijn zoals je bent.
Jij bent belangrijk, want door God bemind.
Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om elkanders ogen te openen
voor het goede dat gebeurt
en te leren zien dat daar God heel nabij komt.
Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om vreugde te delen
De vruchten van de Geest
die groeien in de schoot van onze gemeenschap:
De gratuïte inzet van zovelen,
de verbondenheid van mensen die er zijn voor anderen,
het herderen en zorgen voor de minsten,
mensen die elkaar dragen en verdragen
en elkaar de ervaring doorgeven
dat zij onvoorwaardelijk bemind zijn.
Als christenen elkaar ontmoeten,
is het om te danken om de grote dingen
die God aan ons heeft gedaan.
Maria gaat ons hierin voor.


(Carlos Desoete)