Maria, de moeder van Jezus

In Noord-Ierland zei een dominee tot een vrouw die een kaars aanstak voor een Mariabeeld: ‘Maria is slechts moeder zoals alle vrouwen. Wat is daar nu zo speciaal aan?’ De vrouw zei: ‘Meneer de dominee, het speciale is dat de zonen zo verschillen.’

In de maand mei wordt Maria, de moeder van Jezus, gevierd. De aandacht voor de bijbelse Maria is ook vandaag nog zeer groot. Voor vele gelovigen is zij het kloppende hart van het religieuze leven. Als moeder van God is zij middelares bij Jezus en God. Als mens is ze voor ons, gelovig of minder gelovig, nabij en toegankelijk. Maria is iemand als jij en ik, iemand met dromen en verlangens. Zij kende vreugdevolle momenten in haar leven, maar ook ontgoocheling en pijn. Zij is op haar manier een bijzondere vrouw, goddelijk en toch menselijk, en misschien net daarom voor ons zeer herkenbaar.

De weinige teksten over Maria in de bijbel laten een lieve, kommervolle vrouw zien, zoals bij de geboorte van Jezus of de bruiloft te Kana of als moeder onder het kruis. Maar als moeder staat ze altijd in de schaduw. Zonder Jezus Christus zou er nooit over Maria gesproken zijn. De kerkvaders (de eerste theologen) schreven alleen over Maria als ze het hadden over de menswording van Jezus. Zij maakt duidelijk dat Jezus wel degelijk mens was.

Door de eeuwen heen werd Maria in duizend gezichten en verschillende gedaanten afgebeeld, maar de grote betekenis van Maria ligt toch voornamelijk in haar ‘moeder-zijn’. Zorgzaam, koesterend, maar ook kunnen loslaten. Zij is lotgenoot van vele moeders met opgroeiende kinderen, ook van moeders die hun kinderen in moeilijke omstandigheden moeten grootbrengen, in armoede, in oorlogsgebied, in een land waar honger is, in vluchtelingenkampen. Tijdens de maand mei plaatsen we Maria, maar ook alle andere moeders in het licht. Moeder Maria, bid voor ons.

Moeder zijn is…..
het mysterie van het leven dragen
het hart zijn in een harde wereld
open oog voor nood aan tederheid en liefde
oase van begrip en geborgenheid
attentie-antenne voor het kleine en het goede in de mens
rusteloze magneet voor de man
richtsnoer voor het zoekende kind
reddingssloep voor velen
taai volhouden,
niet opgeven
stut en steun voor ouderen, zieken en eenzamen
vriendelijk lichtbaken
heimwee naar het paradijslijke
gewoon maar mens zijn met de mensen
eigen-aardig en onvervangbaar
dat alles en nog veel meer
is mysterievol moeder zijn.

(naar Ward Bruyninckx)