Ontmoetingsavonden in de Federatie

‘Een klimaat van openheid en gastvrijheid’

Graag nodigen we jullie uit voor een nieuwe reeks ontmoetingsavonden in de federatie Mariakerke. ‘Blij dat jij er bent!’ is het dankbare thema waarrond de drie avonden kleur krijgen. Het is goed vertoeven in het gezelschap van mensen die een mooiere wereld voor ogen hebben. ‘Warmhartige en barmhartige’ mensen die zich laten raken door anderen en de handen uit de mouwen steken. Zij maken het verschil.

Katrien & Karima

Tijdens dit tweede ontmoetingsmoment maken we kennis met Karima, een dame van Koerdische afkomst, en haar ‘zuster’ Katrien. Beiden wonen in Mariakerke en zijn geëngageerd en gekend in het allochtone middenveld in onze stad. Met hun vereniging Jiyan en via allerhande socio-culturele activiteiten helpen zij nieuwkomers bij hun integratie in Oostende. Zij zetten zich in voor mensen die van heinde en verre hun heil zoeken in ons
midden. Op zoek naar een menswaardig leven. Hun hoop wordt onze hoop. Katrien en Karima hebben gekozen voor ontmoeting, openheid en gastvrijheid. Zij smeden banden. Zij delen leven en hoop. Zij getuigen. Met een warme persoonlijkheid en een positieve instelling.
Blij dat zij er zijn, blij dat zij anders zijn.

Welkom op maandag 25 november in het Franciscusheem – Assisiëlaan 1.

We zijn er te gast tussen 19.30 en 21.30 u. Blij dat jij er bij bent!

De volgende ontmoetingsavond gaat door op woensdag 29 januari. Noteer het alvast in de agenda. Flyers liggen achteraan in de kerk.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail