Pastorale eenheid zkt logo

De Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming Mariakerke-Oostende is op zoek naar een grafisch logo.

Het dient ontworpen te zijn in blauwe kleurennuances met mogelijkheid van zwart-wit druk en printing. Het logo dient vectorieel te zijn, dus een vectorbestand. In de grafische sector spreken we van een vectorbestand wanneer we het hebben over tekeningen die (theoretisch gezien) oneindig uitvergroot kunnen worden, zonder dat de kwaliteit ervan verloren gaat.

De lay-out moet dus zeer eenvoudig zijn. Op de één of andere wijze moet de thematiek van ‘tenhemelopneming’ aanwezig zijn. Het logo moet bruikbaar zijn met of zonder de naam van de pastorale eenheid. De naam van de pastorale eenheid dient in één lettertype weergegeven te worden.

Een uitdaging voor grafisch creatieve geesten die aan iedereen gericht is! Ontwerpen en voorstellen: Paul Michielslaan 19 of dirk.masschelein@skynet.be

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail