VORMELINGEN MOETEN OOK AL LEREN EEN KEUZE MAKEN…

Keuzes maken… Op het eerste zicht geen gemakkelijke opgave. Maar wat leert Jezus zijn leerlingen? Wat leert Hij ons? Wat leert Hij de vormelingen? Dat er twee wegen zijn om door het leven te stappen…
De eerste weg is deze waarop mensen zorgen dat ze zich goed voelen omdat ze het goed hebben. Ze streven ernaar veel te hebben en rijk te zijn, verzadigd te zijn, alles te hebben wat ze verlangen, zich altijd kostelijk te kunnen vermaken veelal ten koste van iets of iemand anders.
Jezus hoopt dat zijn leerlingen kiezen voor een andere weg, een andere levenswijze: de weg van het “goed zijn” ipv “goed hebben”.
Bij die levensweg hoort ook ‘honger leiden’. Dat betekent dat je vaak, zoniet altijd, neen leert zeggen tot de talloze verlangens, vooral door de reclame en de commerce opgedrongen verlangens. Bij die levensweg behoort ook ‘wenen’, treurig zijn. Dat betekent dat je je ogen niet sluit voor het onrecht en het lijden van anderen, dat je je door dat onrecht en door dat lijden laat raken, dat je droevig bent omdat zovelen het niet goed hebben en ook omdat zovelen het eveneens niet goed doen omdat ze alleen maar zorgen dat ze het goed hebben. Bij die levensweg hoort ook ‘gehaat worden’. Dat betekent dat wie die levensweg bewandelt, een vervelende waarheid voorhoudt aan hen die voor de andere weg kiezen. En dat betekent ook dat de door Jezus gevraagde weg geen gemakkelijke is.
De consequentie aanvaarden om met minder tevreden te zijn is bijna hetzelfde als kiezen voor de andere levenswijze die Jezus van zijn leerlingen vraagt. Iedereen die deze keuze maakt draagt een steentje bij aan de oplossing van de grote wereldproblemen van milieu en onrecht en laat de balans doorslaan aan de kant van de oplossingen. Aan de

vormelingen werd gevraagd of ze die keuze konden maken en ze mochten die keuze uitdrukken door een steentje in de weegschaal te leggen aan de kant van de oplossingen. Vlak daarvoor hadden we twee serieuze gewichten gelegd aan de kant van de problemen. Het resultaat was OK!

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail