Dankviering eerste communicanten OLV Hemelvaart ‘Delen doet wonderen…’

‘Als alle mensen delen, heeft iedereen genoeg!’ Met deze duidelijke boodschap werd de dankviering voor de eerste communicanten op zaterdag 22 juni ingeleid. Het evangelie ging immers over de broodvermenigvuldiging. Maar Jezus deelde niet alleen brood, Hij deelde
zijn lichaam en bloed als teken van het nieuwe Verbond. Zo was meteen ook de link naar Sacramentsdag gelegd. De aanwezige kinderen zongen, begeleid door Sabrina, Wim, Jolien en Johan, enthousiast enkele van de liedjes die ze op hun communiefeest gezongen hadden. Ann zorgde ervoor dat enkele kinderen en ouders een tekstje konden lezen. Priester Robert leidde als gewoonlijk alles in goede banen. Zo was het terecht feest voor de ganse parochiegemeenschap, waarbij dankbaar teruggeblikt werd op het voorbije feest van de eerste communie. We hopen van ganser harte dat deze kinderen verder het spoor van Jezus volgen op hun levensweg en Zijn brood, Zijn woorden delen met anderen.

Dank aan allen voor dit mooie werkjaar.